რთულ კითხვებზე ეძებთ პასუხებს? ეს გვერდი იმისათვის შეიქმნა, რომ იმაში დაგეხმაროთ, მოძებნოთ ზოგიერთი პასუხი. გლობალრეაცჰ.ორგ –ის მეშვეობით თქვენ აღმოაჩენთ სასწავლო კურსებს, რომლებიც ისწავლებოდა 175 ქვეყანაში 120 ენაზე.

სასწავლო კურსების უმრავლესობა ხელმისაწვდომია ბეჭვდით ფორმაში. შეგიძლიათ იმდენი ასლი დაბეჭდოთ, რამდენსაც ისურვებთ. სხვა დანარჩენი აუდიო და ვიდეო ფორმატებშია ხელმისაწვდომი.

ზოგიერთი ამ სასწავლო კურსებიდან იკვლევს კითხვებს ცხოვრების შესახებ, არსებობაზე და სიცოცხლეზე სიკვდილის შემდეგ. სხვა დანარჩენი საუბრობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ქორწინება, ოჯახი, ეთიკა და საზოგადოება.

Gლობალრეაცჰ.ორგ -მა (<ქართულად.ორგ> თუ შესაძლებელი იქნა) შეარჩია ისეთი კურსები, რომლებიც შედგენილია, რათა აღგჭურვოთ ღმერთის ძიების საქმეში, რომ იცხოვროთ ქრისტიანული ცხოვრებით და ემსახუროთ სხვებს. ყველა კურსი სრულიად უფასოა. ხშირად გვესტუმრეთ ხოლმე, რათა აღმოაჩინოთ ახალი კურსები და დამატებით ენებზე ნათარგმნი მასალა!